Elállás

Elállás

A fogyasztónak minősülő vásárló a szerződéstől 14 naptári napon belül (beleértve a 14. naptári napot is) indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól a Kormány 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik. A vásárló az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az elállás joga az üzleteinkben történő személyes átvétel, illetve a futárszolgálattal történő szállítás esetén is gyakorolható. A fogyasztó az elállási nyilatkozatát a lentebb megadott adatok között feltüntetett postai vagy e-mail címen közölheti cégünkkel.

 

Vásárlástól való elállási szándékát az alábbi elérhetőségeinken közölheti:

 

E-mail: kriszti119@icloud.com

 

Posta: 9514 Kenyeri, Rákóczi u. 36. 

Az Ferenczi HAIR SALON webáruház kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Amennyiben a termék szakszerű kipróbálásán kivül egyéb sérülés keletkezett, úgy értékcsökkenést számolunk fel, mellyel csökken a termékért visszafizetett összeg. A terméket éppen csak annyira lehet használni, ami a termék tudásának kipróbálásának tekinthető. (pl.: esküvő után gyűrűpárt nem áll módunkban visszavásárolni.)
Hiányosan visszaszállított termék esetén a hiányzó tételeket pótoljuk a gyártó által megadott listaáron, melyet levonunk a visszafizetendő összegből és kiszámlázzunk a vásárlónak.

 

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a vásárlónak saját költségén kell gondoskodnia. Az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza, utánvételes átvételt az Ékszerker webáruház nem teljesít. Elállás esetén webáruházunk követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. Ezeken kívül a vásárlót az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

 

Az elállási jog gyakorlása abban az esetben lehetséges, ha a vásárló az elállási nyilatkozatot részünkre bármilyen módon kitöltve vissza külldi. Az Ügyfél kérésére és költségére munkatársaink gondoskodnak a visszaszállítás bonyolításáról, az erre vonatkozó igényeket ügyfélszolgálatunk fogadja.

 

Átvevőpontunk:

9600 Sárvár, Alkotmány u.4.


 

 

Mintanyomtatvány letöltése ezen a linken:

http://fogyasztovedelem.kormany.hu/sites/default/files/elallasi_felmondasi_nyilatkozatminta.doc

 

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is.

 

Az Ügyfél nem gyakorolhatja elállási jogát:

 

olyan termék értékesítése esetében, amely az Ügyfél személyéhez kötött, illetve amelyet az Ügyfél utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza
a jogszabályok által meghatározott további esetekben.
A fentiek kizárólag a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő vásárlóink (fogyasztó) tekintetében érvényesülnek.